Viu Lleure
722 85 10 02 info@viulleure.cat

SOL·LICITUT D'INSCRIPCIÓ
Espai Jove d'Altafulla

  Espai Educatiu, d'esbarjo, reflexió i iniciativa.

  ⏰de dilluns a dissabte de 17:00-20:00h

  Per a Joves de 12 a 25 anys.👏Amb el suport del: Consell Comarcal del Tarragonès, Diputació de Tarragona, Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament d'Altafulla.

  Assistent

  (dd/mm/aaaa)

  Tutor

  Altre tutor (no és obligatori)

  Autoritzo que el/la menor inscrit/a assisteixi i participi de les activitats complementàries que es realitzaran, incloent les sortides del municipi. Es declara coneixedor de la normativa i de les condicions de participació acceptant-les mitjançant la signatura d’aquest document

   Sí         No

  Durant l'activitat sóc coneixedor/a que es faran fotografies i filmacions i autoritzo expressament les entitats col·laboradores (Viu Lleure i Aj. Altafulla) perquè en facin ús per a la seva difusió, transformació i reproducció.

   Sí         No